Reiki Japonès Tradicional

El Reiki Japonès ensenya diverses tècniques de guariment que ensenyava Usui Sensei durant les seves Iniciacions. Algunes d'elles les descrivim a continuació:

 • KENYOKU: Bany sec
 • JOSHIN-KOKYUU-HO: Respiració Superior
 • GASSHÓ: Meditació en Pregària
 • REIJO-HO: Oració per elevar l'ànima vers Déu
 • HATSUREI-HO: Emanar l'Energia
 • HESSO-CHIRYO-HO: Tractament a través del melic
 • BYOSEN-REIKAN-HO: Tècnica per sentir la Línia de Malaltia
 • KOKI-HO: Tractament a través de l'alè
 • GYOSHI-HO: Tractament a través de la mirada
 • BUSHU-CHIRYO-HO: Acariciar amb les mans
 • NADETE-CHIRYO-HO: Massatge amb les mans
 • OSHITE-CHIRYO-HO: Digitopuntura
 • UCHIDE-CHORYO-HO: Batre amb les mans
 • TANDE-CHIRYO-HO: Tractament del Tanden
 • KETSUEKI-KOKAN-HO: Purificació de la sang
 • SEIKAKU KAIZEN-HO: Millora el caràcter
 • JARI-KIRI JOKA-HO: Tallar energia negativa
 • SHUCHU-REIKI: Tractament en grup
 • REIKI-MAWASHI: Tractament en grup circular

Són tècniques per aplicar durant els tractaments de Reiki i que han de ser conegudes i practicades amb seguretat i cura, ja que van ser transmeses pel mateix Usui Sensei durant els diferents nivells d'Iniciació, la majoria de les quals són ensenyades en el Nivell 1.

En el Reiki Japonès més pur es transmeten les autèntiques ensenyances d'Usui Sensei, sense addiccions d'altres teràpies energètiques i filosòfiques que els Mestres Occidentals han afegit a altres sistemes de Reiki.

Els símbols i les iniciacions són les mateixes que per al reiki Tibetà, excepte a l'Okuden, on transmetem el Dai Komyo Tradicional.