Komyo Reiki

És el Reiki que prové del "Llinatge de Sra. Chiyoko Yamaguchi", i que transmet el Reverend Hyakuten Inamoto Sensei, monjo budista japonès de la Terra Pura, del buda Amitaba. Hyakuten Sensei va rebre de Yamaguchi Sensei el sistema pur, sense canvis, que li transmetre Hayashi Sensei el 1939.
El Komyo Reiki està pensat per a Mestres d'altres sistemes de Reiki, pel seu èmfasi en la utilització del Reiki com a mitjà per a la Il·luminació.
El Komyo Reiki emfatitza molt la pràctica de l'autoguariment com a pas previ per aconseguir l'objectiu final, l'Alliberament de la malaltia, el patiment, el Karma…
En altres sistemes s'aconsella el guariment a altres persones des del primer moment de la iniciació a la pràctica; en Komyo Reiki, solament després d'haver aprofundit molt en l'autoguariment.
De la mateixa manera que el Reiki Tradicional Japonès, s'ensenya en quatre nivells:

  • Nivell 1: Shoden
  • Nivell 2: Chuden
  • Nivell 3: Okuden
  • Nivell 4: Shinpiden

Propòsit de Komyo Reiki Kai

  • Promoure una major expansió de l'art de Reiki com a guariment per imposició de les mans, facilitant la seva disponibilitat per a tots.
  • Encoratjar l'ús d'aquest  art en l'àmbit de la família o la feina com un efectiu mètode de teràpia alternativa i complementària.
  • Convèncer la nostra creença que darrere de la veritable felicitat hi ha una bona salut física, mental, emocional i espiritual.
  • Millorar tant la ment com el cos i mantenir una òptima salut a través del Reiki Ryoho.
  • Viure una vida diària pacífica i saludable gràcies a la seva pràctica.
  • Esforçar-se i prosperar en la seva pràctica per enlairar la humanitat en la seva espiritualitat i, personalment, com a practicants de Reiki, tractar d'arribar a l'últim objectiu del Reiki Ryoho: “l'absoluta pau interior” o“Anshin Ritsumei” en les paraules de l'Usui Sensei.